Müşteri odaklı, konkordato ilanı ve yasal çözümler için bize ulaşın. İLETİŞİM
Pzt - Cmt: 9:00 - 18:00
Pazar Kapalı
info@konkordatoilanet.com
7/24 İletişim

KONKORDATO İLANI

Image

Konkordato Uygulaması Nedir?

Öteden beri İcra ve İflas Kanununda (İİK) yer alan fakat uygulama açısından çok fazla işlerlik kazanamayan “Konkordato” kurumu ile ilgili maddelerde, 7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile değişiklikler yapılmış ve İflasın Ertelenmesi ile ilgili İcra ve İflas Kanununun 179/a-b-c maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 377. maddesi kaldırılarak yerine konkordato hükümleri ihdas edilmiştir. Değişikliklerle ilgili 7101 sayılı kanun 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konkordato uygulaması, İcra ve İflas Kanununun 285 ile 308. maddelerinde düzenlenmiştir. Konkordato ile “sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılarak” borçlarını ödemeleri ve faaliyetlerine devam etmeleri hedeflenmiştir. Yapılan değişiklikle tacir olmayanlara da konkordato hakkı tanınmıştır.

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu konkordato talebinde bulunabilir. Ayrıca, iflas talebinde bulunabilecek alacaklılardan herhangi birisisi de, gerekçeli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. Konkordato talebinde bulunanlardan, iflasın ertelenmesinde olduğu gibi “borca batıklık” şartı aranmayacaktır.

Talepte bulunan firma toplam borçları için vade veya tenzilat talebinde bulunabilir. Ayrıca her iki hususu içeren bir talepte de bulunabilir.İflasa tabi borçlular için konkordato talebi, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili Asliye Ticaret Mahkemelerine yapılır. Ticaret Mahkemelerinin olmadığı yerlerde yetkili Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaat edilir.

İflas Harcı

  • Konkordatoda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 2,27)
  • Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (binde 1,13)

Değişiklik tasarısının kamuoyu ile paylaşıldığı ilk günlerde yetkililerin “toplam konkordato süresi 23 ayı geçmeyecek” şeklinde beyanları üzerine, yanlış değerlendirme yapıldığı görülmektedir. Şöyle ki; piyasa 23 aylık süre içinde toplam borcun ödenmesi gerektiği şeklinde yorumlamaktadır.Söz konusu 23 aylık süre, Konkordato Projesinin gerekli şartlar yerine getirilerek mahkeme tarafından onaylanmasına ait süredir. Oysa, ön projede mali duruma göre daha uzun bir ödeme süresi planlanabilir. Toplam borcun ödeme süresi, firmanın onaylanan konkordato projesinde belirtilen süre olacaktır. Konkordato düzenlemesine bakıldığında 3 tür süre bulunmaktadır.

Geçici mühlet : Dosyasını eksiksiz tamamlayan firmalara mahkeme tarafından 3 aylık Geçici Mühlet verilir. Gerek görüldüğü takdirde ek olarak 2 ay daha uzatılabilir.

Kesin mühlet : Geçici mühleti takiben mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet verilir. Gerek görüldüğü takdirde 6 ay uzatılabilir.

Kesin mühlet : Geçici mühleti takiben mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet verilir. Gerek görüldüğü takdirde 6 ay uzatılabilir.

Yasa 3 tür Konkordato uygulaması düzenlemektedir.

ADİ KONKORDATO
İflastan sonra konkordato, Mal varlığının terki suretiyle konkordato,
Ülkemizdeki genel firma koşullarına bakıldığında ağırlıklı olarak “Adi Konkordato” uygulaması ön plana çıkacaktır. Bu yazımızda Adi Konkordato düzenlemesi ele alınmıştır.
iflastan sonra konkardato
mal varlılığının terki suretiyle konkordato

Vade talebinde bulunan firmaların, mahkeme tarafından onaylanan Kesin Konkordato Projesinde belirtilen ödeme süresidir.

Yasada geçici ve kesin mühlet açık şekilde anlatılmakla beraber, vade talebinde bulunan kurumların zaten projesinde belirli bir sürenin yer alması gerektiği için yasada uzun bir anlatım yapılmamıştır.

İİK’nun 304. maddesine göre kesin mühlet içinde bir karar verilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, mahkeme gerek gördüğü hallerde karar verilinceye kadar 6 ayı geçmemek üzere mühlet hükümlerinin devamına karar verebilir. Böyle bir uygulama, yukarıda bahsi geçen 23 aylık süreye ilave olarak 6 aylık bir ek süre daha kazandırmaktadır.

Bağımsız Denetçi ve S.M. Mali Müşavir Serhat ÖZSOY muhasebe, finans,mali konular ve konkordato süreçlerinde firma ve kuruluşlara özel hizmet çözümleri sunmaktadır.

Cumhuriyet Mahallesi, 1986 Sokak,
No:6 Rayana 2 Residence A3 Blok Kat:8 D:50 Esenyurt-İstanbul
info@serhatozsoy.com 

© Copyright 2019 Bağımsız Denetçi ve S.M.Mali Müşavir Serhat ÖZSOY